jak przygotować pliki

Drukarnia Kserkop Online - masz problem z przygotowanie pliku do druku? Sprawdź nasz krótki poradnik.

Nasz poradnik online to kompleksowa wiedza w przystępnej formie jak przygotować plik do druku w naszym serwisie. • format pliku - PDF

     

  Plik do druku powinien być zapisany w formacie PDF. Wszystkie teksty (fonty) powinny być zamienione na krzywe, a warstwy powinny zostać spłaszczone. Nie akceptujemy otwartych plików programowych. Wyjątkiem jest plik przeznaczony do druku z białym kolorem (patrz poniżej: Druk kolorem białym).

   

 • format zadruku

     

     

  Maksymalny format zadruku netto to 310x438 mm

    

  Minimalny format użytku to 40x40 mm.

   
 • rozdzielczość

     

  Rozdzielczość grafik, obrazów i zdjęć nie może być mniejsza niż 300 dpi.

   
 • przestrzeń kolorystyczna

     

  Każdy projekt przeznaczony do druku należy utworzyć w przestrzeni barwnej CMYK. Projekt nie powinien zawierać osadzonych profili kolorów.

   
 • format, spady i marginesy

    

  Plik powinien być przygotowany w skali 1:1. Format pliku netto oznacza format docelowy, czyli po docięciu. Format brutto to format netto ze spadami. Pliki powinny zawierać po 3 mm spadów z każdej strony. Zaleca się zachowanie bezpiecznych marginesów w projekcie, tzn. umieszczanie tekstów i grafiki co najmniej 3 mm od krawędzi formatu netto projektu.

  W przypadku wielostronicowych projektów każda strona w pliku musi mieć ten sam format i tę samą orientację. 

   
 • orientacja i kolejność stron

     

  W projektach wielostronicowych należy zachować docelową kolejność stron. Wszystkie strony powinny być ustawione w tej samej orientacji. Należy także uwzględnić wakaty (puste białe strony w wielostronicowych projektach).

   
 • teksty / fonty i linie

    

  Wszystkie fonty powinny być zamienione na krzywe. Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi
  > dla krojów jednoelementowych 6 pkt,
  > dla krojów dwuelementowych 7 pkt.

  Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:
  > dla krojów jednoelementowych 8 pkt,
  > dla krojów dwuelementowych 10 pkt.

  Czarne, małe teksty powinny mieć 100% K. Czarne teksty powyżej 24 pkt. mogą być zbudowane z czterech składowych kolorów.

  Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,25 pkt. Linie wykonane w kontrze lub więcej niż jednym kolorem powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pkt.

   
 • lakier UV

     

  W przypadku uszlachetniania druku lakierem UV należy stworzyć plik do druku wg poniższych wytycznych:

  Projekt powinien być utworzony w programie wektorowym (np. Adobe Illustrator) i musi zawierać dwie warstwy: jedną z projektem, drugą o nazwie UV tylko z elementami, na które ma zostać nałożony lakier UV.

  Elementy na drugiej warstwie powinny mieć nadany tylko kolor czarny (K 100%) ustawiony jako kolor dodatkowy oraz odpowiednio nazwany jako UV - cały proces tworzenia koloru odbywa się w panelu próbek kolorystycznych w ustawieniach konkretnej próbki.

  Tak przygotowany plik można zapisać do PDF (ale bez spłaszczania warstw).

  Etapy przygotowania pliku do druku z wykorzystaniem lakieru UV w programie Adobe Illustrator:

  1. Przygotuj w krzywych grafikę, która ma być uszlachetniana lakierem UV. 

  2. Oddziel ją od reszty swojego projektu (która będzie drukowana w pełnym kolorze), przenosząc ją na osobną warstwę zatytułowaną „UV”. Warstwa „UV” musi być ustawiona nad wszystkimi warstwami - jako pierwsza.

  3. Utwórz w próbkach kolor dla lakieru UV (C 0% 

  M 0% Y 0% K 100%), zapisz go jako „kolor dodatkowy” pod nazwą „UV” i nadaj go na swoją grafikę.

  4. Zapisz plik do formatu PDF bez spłaszczania warstw.

 • zadruk białą farbą

     

  W przypadku druku dodatkową białą farbą, należy przygotować plik w specjalny sposób.

  Projekt powinien być utworzony w programie wektorowym (np. Adobe Illustrator) i musi zawierać dwie warstwy: jedną z projektem, drugą (nazwaną White) tylko z elementami, które mają być wydrukowane białym kolorem. Elementy na drugiej warstwie powinny mieć nadany tylko kolor biały (CMYK 0%) ustawiony jako kolor dodatkowy. Należy również na elementach białych nadać funkcję overprint. Tak przygotowany plik można zapisać do PDF (ale bez spłaszczania warstw). 

  Pamiętaj, aby poinformować nas przy składaniu zamówienia o tym, czy zadruk białym ma być poddrukiem czy nadrukiem.

     

  Etapy przygotowania pliku do druku z wykorzystaniem koloru białego w programie Adobe Illustrator:

  1. Przygotuj w krzywych grafikę, która ma być zadrukowana kolorem białym. 

  2. Oddziel ją od reszty swojego projektu (która będzie drukowana w pełnym kolorze), przenosząc ją na osobną warstwę zatytułowaną „White”. Warstwa „White” musi być ustawiona nad wszystkimi warstwami - jako pierwsza.

  3. Utwórz w próbkach kolor biały (C 0% 

  M 100% Y 0% K 0%), zapisz go jako „kolor dodatkowy” pod nazwą „White” i nadaj go na swoją grafikę.

  4. Zaznacz swoją grafikę i nadaj jej opcję Overprint z panelu Atrybuty, do tego rozwoń: Okno > Atrybuty > Wypełnienie nadruku (overprint).

  5. Zapisz plik do formatu PDF bez spłaszczania warstw. 

  6. Przy składaniu zamówienia poinformuj nas, czy zadruk białym ma być poddrukiem czy nadrukiem.

 • nafarbienie i czerń głęboka

     

  Nafarbienie to suma intensywności każdej z użytych farb. Jeśli nafarbienie będzie za wysokie, to pojawią się problemy w druku, takie jak np. kompletne zalanie farbą danego obszaru pracy, przez co szczegóły w cieniach będą niewidoczne. Maksymalna dopuszczalna wartość nafarbienia nie powinna być wyższa niż 300%.

    

    

  Czerń głęboka to kolor zbudowany z czterech podstawowych kolorów poligraficznych CMYK. Stosuje się ją w celu uzyskania jednolitej apli w kolorze czarnym. Zastosowanie w takim przypadku 100% wartości dla Black może nie dać nam satysfakcjonującego efektu (mogą być widoczne prześwity podłoża). W celu uzyskania głębokiej czerni najlepiej dobrać składowe kolorów: C-40%, M-30%, Y-30%, K-100%, ale w tym przypadku maksymalna wartość nafarbienia nie powinna być większa niż 220%.

   

   

     

 • Naklejki Rycowane
   W przypadku naklejek rycowanych (nacinanych) należy stworzyć plik do druku wg poniższych wytycznych:

  Projekt powinien być utworzony w programie wektorowym (np. Adobe Illustrator). Plik musi zawierać dwie warstwy: jedną z projektem, drugą (nazwaną Rozryska) ze ścieżką, po której ma być wycięty element. 

  Elementy na drugiej warstwie powinny mieć nadany tylko kolor czarny (K 100%) ustawiony jako kolor dodatkowy o nazwie Rozryska oraz grubość obrysu 0,25 pkt - cały proces tworzenia koloru odbywa się w panelu próbek kolorystycznych w ustawieniach konkretnej próbki. 

  Tak przygotowany plik można zapisać do PDF (ale bez spłaszczania warstw).

  Etapy przygotowania naklejek rycowanych w programie Adobe Illustrator:

  1. Przygotuj w krzywych kształt grafiki, która ma być rycowana / wycinana - pamietaj, że obrys musi być linią ciągłą, a grubość obrysu musi wynosić 0,25pkt. 

  2. Oddziel ją od reszty swojego projektu (która będzie drukowana), przenosząc ją na osobną warstwę zatytułowaną „Rozryska”. Warstwa „Rozryska” musi być ustawiona nad wszystkimi warstwami - jako pierwsza.

  3. Utwórz w próbkach kolor dla lakieru UV (C 0% 

  M 0% Y 0% K 100%), zapisz go jako „kolor dodatkowy” pod nazwą „Rozryska” i nadaj go na swoją grafikę.

  4. Zapisz plik do formatu PDF bez spłaszczania warstw.

   

Czy jesteś pewien?

Twój dotychczas wgrany plik zostanie usunięty, akcji nie będzie można cofnąć. Czy chcesz usunać dotychczasowy plik?

Czy jesteś pewien?

Wprowadzone dane do formularza zostaną bezpowrotnie utracone.

Potwierdzenie

Wiadomość została pomyślnie wysłana